Historie vily Josefíny

Historie Vily Josefiny

V roce 1908 si Anton Zimmermann, podnikatel ve sklářství, nechal postavit vilu k rodinnému bydlení. V Josefově Dole vlastnil brusírnu, exportní firmu, několik dalších budov a také první leštírnu na sklo.  Více…(po rozkliknutí text)

Jeho dcera Rosa se provdala za Bruno Zenknera, který byl z rodiny místních továrníků a vlastnil v Josefově Dole významnou Zenknerovu sklárnu. Jejich syn Willi bydlel ve vile až do odsunu Němců po 2.světové válce. Na základě Benešových dekretů, byl i se svou manželkou vystěhován do Frankfurtu nad Mohanem, kde pracoval až do konce života ve sklářské firmě.

Dcera Williho Zenknera se jmenovala Hana a provdala se za polského lékaře Dr.Kowalski. Dr.Kowalski si v domě zřídil ordinaci, kterou vedl i po válce. Josefodolští starousedlíci vilu ještě někdy nazývají „U Kowala“.

Když v 50.letech byla vila zkonfiskována státem a předána Domovní správě, požádal Dr. Kowal o vystěhování do Německa. Tento proces byl v té době velice složitý, ale nakonec Dr.Kowal získal všechna potřebná povolení. Do Německa však již nedorazil. Když totiž nastoupil do vlaku v Jablonci, stihl ho, zřejmě v důsledku prodělaného psychického vypětí, infarkt a zemřel.

Jeho dcera se provdala za sochaře Karla Pešatu, který si ve vile zřídil umělecký ateliér. Manželství ale nevydrželo a dcera se i s matkou Hanou Kowalovou odstěhovaly do Mnichova.

Od 50.let sídlil ve vile, kromě uměleckého ateliéru a několika nájemníků i Poštovní úřad. Po Sametové revoluci, v roce 1990, Domovní správa zanikla a předala zdevastované Zimmermannovy budovy do správy Obecního řadu.

Vilu i s nájemníky koupil v 90.letech pan Štrba. Nájemníky postupně vystěhoval a jeho záměrem bylo dům využívat pro vlastní bydlení a část pronajímat na ubytování. Potýkal se však s nedostatkem finančních prostředků na údržbu i nutnou rekonstrukci, a také s vážnými zdravotními problémy.

V roce 2005 vilu koupila Marta Nesbitt z Prahy. Dům byl nazván „Vila Josefina“ a začal být postupně rekonstruován se záměrem citlivě skloubit požadavky moderního bydlení s nádherným secesním rázem budovy.

V současné době je Vila Josefina jedním z nejkrásnějších domů v okolí přírodní rezervace Jizerských hor. Nabízí své prostory pro pohodlné ubytování, jako základnu pro výlety do okolí a také jako prostor a útočiště pro umělce (artistretreat.cz).

Odkaz Zenknerova Huť http://josefuvdul.eu/infocentrum/o-obci/

Kontext:

Josefův Důl se nachází v oblasti Sudet, tedy pohraničí osídleného od středověku převážně německým obyvatelstvem.Od 18.století se zde začal výrazně rozvíjet sklářský průmysl a byl zdrojem rostoucího bohatství česko-německého pohraničí.

Po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava se podle rozhodnutí Hitlera z 25. března 1939 větší část Sudetoněmeckých území přeměnila k 15. dubnu 1939 na základě zákona „O rozdělení sudetoněmeckých území“ v Sudetskou župu s centrem v Liberci, kde měl sídlo říšský župní správce Konrad Henlein.

Po porážce Třetí říše bylo veškeré odstoupené pohraniční území připojeno zpět k ČSR a zároveň byla drtivá většina československého obyvatelstva hlásícího se k německé národnosti „odsunuta“ z Československa do americké a sovětské okupační zóny v Německu (a připravena prakticky o veškerý majetek).

Masivní úbytek německého obyvatelstva Sudet byl alespoň z části nahrazen lidmi z vnitrozemí Českých zemí a Slovenska a také přistěhovalci ze zahraničí, například ŘekyRumuny a Volyňskými Čechy.

Imigrantů z ciziny bylo úhrnem asi 200 000. Do Sudet později za podpory komunistické vlády přesídlilo i mnoho slovenských Cikánů a Maďarů, kteří měli být zdrojem pracovní síly v pohraničí. Existovala zde totiž iniciativa československé vlády na osídlení prázdného českého pohraničí, kde byl soustředěn průmysl.

Kvůli vlivu rozsáhlé migrace v Sudetech zde na několik desetiletí prakticky zanikl veřejný život. Lidé se často cítili a stále ještě cítí vykořeněni. Situace se začala výrazně lepšit až v 90. letech 20. století poté, co se o problému vůbec mohlo otevřeně mluvit.

Vila Josefina v Josefově Dole hodnocení